Innlegg

Bakehuset på Losæter

Losæter har et eget offentlig bakehus.

Lo + sæter = Losæter

I 2015 fikk Losæter sitt offisielle navn.

Velkommen til Losæter!

Losæter er en kulturinstitusjon uten vegger i en av Bjørvikas 7 allmenninger dedikert til kunst og urbant jordbruk.