Kunstprosjektet på Losæter er med å påvirke utformingen av Oslos urbane landbrukspolitikk. Byrådet i Oslo er positive til at Losæter kan bli et kompetansesenter for urbant landbruk og kulturhistorie i indre by.

I september 2015 la Byrådet fram hovedstadens aller første landbruksmelding der det står:

Byrådet ønsker å vurdere utviklingen av Losæter, som en byseter i Bjørvika. Området har lang tradisjon som landbruksareal for hovedstaden og kan bli et kompetansesenter for urbant landbruk og kulturhistorie i indre by. Det er nå midlertidige parsellhager, bier og dyrkning i området. Formålet med senteret kan være å formidle fagkunnskap i teori og praksis, stimulere flere til å igangsette dyrkingsaktiviteter, nettverksbygging og erfaringsutveksling. Prosjektet kan se på muligheten for å integrere dette med utbyggingen av ny skole ved Sørenga, og utvikles som ny skolehage for skolene og barnehagene i nærområdet. Byrådet vil videreutvikle konseptet i samarbeid med private aktører og organisasjoner.

– Dette er gledelige nyheter, sier Anne Beate Hovind, prosjektleder for kunst i Bjørvika Utvikling.

Losæter er en ny kulturinstitusjon i Bjørvika dedikert til kunst og urbant jordbruk utviklet i samarbeid med bl.a. kunstnerkollektivet Futurefarmers. Etter sommeren har Natur Videregående hatt ukentlig praksis på sætra der de lærer om urbant jordbruk.


Elever fra Natur Videregående i arbeid på sætra og på vei til Barcode for å tørke urkorn.

– Målet er å gjøre Losætra til et permanent sosialt sted for matproduksjon, arkitektur, utdanning, kunst og kultur – en kulturinstitusjon i Bjørvika på lik linje med Munchmuseet. Vi jobber for at Losæter skal bli en kulturell allmenning som sikrer utveksling av frø, kunnskap og relasjoner som vokser fram på dette stedet, og verne og fornye levende tradisjoner fra ulike kulturer, forteller Anne Beate Hovind.

En historisk jordprosesjon markerte starten på sætra midt i byen sommeren 2015. Losæter består av aktiviteter i regi av Flatbread Society, Herligheten Parsellkollektiv og Oslo Byrøkt, en åker med urkorn, levende matjord, og i 2016 kommer et unike eldhus. Les mer her.


Jordseremoni og signering av erklæring om bruk av Loallmenningen, juni 2015 (foto: Svein Kjøde / copyright: Futurefarmers)

I pressemeldingen fra Byrådet i Oslo kommune sier miljøbyråd Guri Melby (V) at «Byrådet ønsker at Oslo skal gå foran som en internasjonalt ledende miljøby også innenfor urbant landbruk og ser på landbruksmeldingen som en viktig del av en helhetlig politikk for å skape en grønn og moderne by.»

– De siste årene er det blitt mer oppmerksomhet rundt dyrking i urbane strøk. Vi ønsker å korte ned avstanden fra initiativ til realisering av nye, grønne prosjekter, og vil prioritere innsats rettet mot å heve kunnskapen om urbant landbruk i kommunen og i befolkningen, og å legge til rette for flere prosjekter gjennom enklere adgang til infrastruktur, som areal, jord og redskaper, sier Guri Melby.

Videre vil byrådet bidra aktivt til å få lokale sentre i byen der det samles kompetanse om bynært landbruk. Slike steder kan være Losæter, Geitemyra skolehagesenter, Lindeberg gård og gartneriet på Bygdøy. Vi ønsker at det skal være enklest mulig for Oslos innbyggere å delta i urbane dyrkingsaktiviteter.


Potetplukking i august 2015 og kunstneren Amy Franceschini.