Elev fra Natur Videregående hjalp til å pløye åkeren på Losæter i 2016. Foto: Vibeke Hermanrud/Bjørvika Utvikling

En sæter blir til

Losæter er en kulturinstitusjon i en av Bjørvikas 7 allmenninger dedikert til kunst og urbant jordbruk. I mange år var bakken du nå står på en grushaug, en byørken der man ikke skulle tro at noe kunne gro. Losætra har vokst fram gjennom en organisk prosess som ble startet av kunstnerkollektivet Futurefarmers allerede i 2011 på oppdrag av Bjørvika Utvikling.

Herligheten parsellkollektiv og den første urkornåkeren ble etablert i 2012 og stedet har utviklet seg organisk i takt med folks engasjement og bruk av stedet. Losæter er en intervensjon og blir en annerledes utvikling av byens offentlige rom hvor overraskelser, møter og det ikke planlagte kan skje.

Etter hvert som Losæter har utviklet seg, er det å kultivere – i så vel praktisk som metaforisk forstand – knyttet an til større ideer som selvråderett og utviklingen av organiske prosesser i landbruket, sosiale samværsformer og kulturformer. Det åpne og flytende ved prosjektene som vokser fram på Losæter står i sterk kontrast til den rasjonelle utviklingslogikken som preger de øvrige omgivelsene i Bjørvika. Med sin beliggenhet midt blant bygg som Operaen, Munchmuseet, Deichmanske hovedbibliotek og Børsen, er Losæter og Flatbread Society plassert midt i byens kulturarv.

Kunstprosjektet har også påvirket politikkutformingen i byen. Byrådet i Oslo er positive til etableringen av en sæter med jordbruk i et av byens offentlige rom. I september 2015 la Byrådet fram hovedstadens aller første landbruksmelding der det står: ”Losæter kan bli et kompetansesenter for urbant landbruk og kulturhistorie i indre by.”

Målet er å gjøre Losætra til et permanent sosialt sted for matproduksjon, arkitektur, utdanning, kunst og kultur – en kulturinstitusjon i Bjørvika på lik linje med Munchmuseet. Losæter skal bli en kulturell allmenning som sikrer utveksling av frø, kunnskap og relasjoner som vokser fram på dette stedet, og verne og fornye levende tradisjoner fra ulike kulturer.

Midlertidig bakehus ble bygget og testet ut sommeren 2013. (Foto: Max McClure / Copyright: Bjørvika Utvikling)

Inspirasjon er hentet fra

Amy og Futurefarmers skal ha ære for at dette initiativet ble drevet fram. Hennes kunstprosjekt «Victory Gardens» (http://www.sfvictorygardens.org/) om urban matproduksjon har i flere år vært til stor inspirasjon. Hun gjorde bl.a. om plassen foran rådhuset i San Fransciso til parseller.

OSLOS MATKAMMER: Ære skal også Kunsthall Oslo ha for utstillingen «Utsikt fra Ekeberg» av forskningsbibliotekar og fotohistoriker ved Nasjonalbiblioteket Harald Østgaard Lund i slutten av mars 2012. Et av bildene i utstillingen var fra 1884 og viste hvor fantastisk frodig og dyrkbart området rundt Loelva en gang var. Foto: Axel Lindahl, Nasjonalbiblioteket.

This post is also available in: Engelsk