Samling i YouCount på Losæter

YouCount er et forskningsprosjekt der unge i Gamle Oslo forsker hvordan ungdommer kan få seg jobb eller starte sin egen bedrift, og sånn bli inkludert i samfunnet. De unge har tatt forskerkurs og kalles medforskere. I høst og vinter skal de ut i bydelen og gjøre undersøkelser.
 
Prosjektet inkluderer et samarbeid med lokale aktører som skal utvikle sosiale innovasjoner med utgangspunkt i forskingen til ungdommene. 
 
Tirsdag 23. august var første møte etter sommeren og vi fikk låne vakre Losæter. Vi trente på å analysere data, hadde besøk av forskere fra Østerrike og bakte pizzaer i stenovnen.
 
YouCount er et EU-finansiert prosjekt som foregår samtidig i ni europeiske land. I Norge utføres prosjektet av Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet – storbyuniversitetet 
 
Foto: Sara Plassnig/AFI OsloMet – storbyuniversitetet

This post is also available in: Engelsk