Bjørvika Utvikling og parsellkollektivet i Herligheten er en av fem stolte vinnere av Oslo Kommunes konkurranse om hvem som har de fineste hagene i 2012. ”Det står som et signalprosjekt knyttet til dyrking i by, temporær bruk av byrom og verdi av dugnadsinnsats”, står det i begrunnelsen til Oslo Kommunes komité for premiering av hager og grøntanlegg.

Videre skriver de at ”Feltet ligger til rette for alle, og det kan berike mange blant Oslos befolkning.” Les mer om hagekonkurransens vinnere 2012 hos Bymiljøetaten.

Parsellkollektiv på lånt tid

«Vi la vekt på at det var et utradisjonelt initiativ som kom fra utbyggeren, så derfor er prisen stilet til Bjørvika Utvikling,» sa Tore Næss i komiteen som bestod av han og representanter fra politiske partier som var oppnevnt av byråden (i år AP og H).

Komiteen skrev i kunngjøringen av konkurransen at de søkte etter anlegg og hager som folk oppfatter som inspirerende og meningsfylte. Målet er å skape en menneskevennlig by.

«Jeg synes det er flott at kommunen legger merke til innsatsen vår, og jeg vil sende en stor takk til alle som har bidratt til dette dugnadsprosjekter!» sier Christoffer Evju, styreleder i Herligheten Parsellkollektiv. Et kopi av diplomet vil bli hengt opp på containeren i Herligheten til glede for alle parsellhageeierne og besøkende.

Herligheten er navnet på et grønt økologisk initiativ og prosjekt om urban matproduksjon. Herligheten består i dag av 100 små parseller og en åker med urkorn og ligger i Loallmenningen i Bjørvika, som i dag er en røff øy midt i et anleggsområde med veier, togspor og luftetårnene for senketunnelen.

Det er et tidsbegrenset tilbud. Slik planen i Bjørvika ser ut i dag, kan parsellhagen bli på stedet i to sesonger til etter den som nettopp er avsluttet.

Les mer om Herligheten på: loseter.no/herligheten

Bloggen til Herligheten her.