2011: Kunstneren Amy Franceschini inviteres til Norge sammen med andre kunstnere og tenkere, og sammen med sine kollegaer fra Futurefarmers starter hun undersøkelsene rundt hva kunst kan være i et offentlig rom.

I 2012 var området som Losæter nå ligger på en byørken mellom disse luftetårnene. (Foto: Anne Beate Hovind).

2012: Herligheten parsellkollektiv ble etablert

I mai 2012 ble 100 parseller stilt til gratis disposisjon gjennom loddtrekning. Interessen for parsell var overveldende, og det var nærmere 4000 søkere. Dette ble til Herligheten Parsellkollektiv – et levende miljø med urbane gartnere. Prosjektet var et 3 årig prosjekt, som har blitt utvidet med flere sesonger på grunn av forsinkelser i bygging av skolen på nabotomten.

150 personer kom på dugnad 12.-13. mai 2012 og Herligheten ble virkelig! Se timelap av denne «maurtuen» som etablerte Herligheten på litt over ett minutt;-)

150 personer var i full vigør 13. mai 2012. Foto: Vibeke Hermanrud/Bjørvika Utvikling.

I 2012 ble også den første urkornåkeren sådd på en 300 kvaderatmeters åkerlapp.

2013: Flatbread Society etableres

Flatbead Society, utviklet av kunstnerkollektivet Futurefarmers på oppdrag fra Bjørvika Utvikling, er en av de viktigste byggesteinene på bysætra. Målet for Flatbread Society er å samarbeide med lokale aktører for å etablere en felles visjon for bruken av området. Korn er en viktig del i Flatbread Society og blir brukt som et fundament og drivkraft i arbeidet med å ta for seg forholdet mellom matproduksjon og kunnskapsdeling, kulturell produksjon, sosiopolitiske formasjoner og hverdagsliv. Flate brød brukes som en fellesnevner for å samle mennesker med ulik kulturell bakgrunn og som bor nær hverandre uten å vite at de har felles interesser og ressurser.

Sommeren 2013 undersøkte Futurefarmers vilkårene, økonomien, driften og designet for et slik konsept, og har en mobil bakeovn i en kano og har bygget midlertidige bakeovner på Lohavna.


Foto: Max McClure / Copyright: Bjørvika Utvikling


Prosjektleder for kunst, Anne Beate Hovind forteller kort om hva som skjer sommeren 2013.

2015: Jordprosesjon og Losæter blir offesielt døpt
Den 13. juni 2015 gikk drøye 300 mennesker i Jordprosesjonen –  en seremoni som la fundamentet for kunstprosjektet Flatbread Society Grain Field. Av dem var det 50 bønder, som fraktet en bit matjord fra sine økologiske gårder, til Losæter, der den kombinerte jorden danner grunnlaget for urbant landbruk midt i hovedstaden.

Det var et historisk og symbolsk øyeblikk da Jordprosesjonen gikk gjennom Oslos gater, for å markere starten på en ny kulturinstitusjon i Bjørvika for kunst, urbant jordbruk og matproduksjon. Før industrialiseringen og utbyggingen av havnen var området et viktig bynært jordbruksområde, og nå gjør Losæter igjen landbruk til en sentral del av Bjørvikas kulturlandskap – denne gangen i urban drakt.

Her kan du se en fantastisk vakker film fra denne magiske dagen (video: Svein Kjøde / copyright: Futurefarmers):

Navnet Losæter spiller på gatenavnet «Loallmenningen» og på det norske ordet «sæter». «Lo» viser til stedets geografiske plassering i sjøkanten, og «sæter» henspiller på retten til å sende husdyrene til fjells på sommerbeite. Navnet Losæter gir et godt bilde av prosjektet og trekker linjene tilbake til jordbruksarven, slik at det skapes en forbindelse mellom fortid og nåtid.


Prosjektleder for kunst, Anne Beate Hovind på Losæter med en kort oppdatering sommeren 2015.

Sauer og lam fra Bogstad gård besøkte Losæter 13. og 14. juni 2015 i samarbeid med Bymiljøetaten i Oslo Kommune.

2016: Bakehuset bygges på Losæter

Bakehuset er en del av et kunstprosjektet Flatbread Society som er utviklet av Futurefarmers på oppdrag fra Bjørvika Utvikling. Bakehuset har tre ulike ovner til brødbaking og matlaging og et drivhus og blir en viktig møteplass for formidling av kunnskap om matproduksjon for barn og unge, og byens befolkning. Les mer om bakehuset her.

I 2016 ble åkeren sådd samtidig som bakehuset reiste seg. Her er en magisk film om dette:

2016: Bybonden ansettes
I april 2016 ble Andreas Capjon ansatt som heltids bybonde på Losæter i samarbeid med Bjørvika Utvikling, Norges Bondelag og Norgesgruppen. Våren 2019 tok Øystein Hvamen Rasmussen over stafettpinnen og han er ansatt i fast stilling som bybonde gjennom Bymiljøetaten Oslo Kommune.

Bybonde Øystein Hvamen Rasmussen er i full sving på Losæter. 

Andreas Capjon jobber nå deltid på Losæter. Foto: V.Hermanrud/Bjørvika Utvikling

Framtidige bybønder hjelper også til på Losæter! Natur Videregående begynte med praksis på Losæter høsten 2015. Her høster elevene inn Svedjerug som ble lagt til tørk i Barcode.

Losæter er nå en moderne park med spiselige planter og et pulserende liv. Her er noen bilder fra onsdagsmiddagene og andre eventer i 2018 og 2019: 

250 personer var på guidet tur i Bjørvika i regi av Oslo Museum og Bjørvika Utvikling 23. juni 2019. Turen ble avsluttet på Losæter med Vibeke Hermanrud som guide.


Fargerike pizza ble fortært av en engasjert gjeng fra Landbruks- og matdepartementet var på besøk på Losæter 18. juni 2019. (Foto: Vibeke Hermanrud)


Sola skinner ikke alltid på Losæter. Heldigvis var denne gruppen fra Urban Future Conference rimelig godt kledd og skodd da de kom på besøk 24. mai 2019. (foto: Vibeke Hermanrud)


10. mai åpnet Losæter formelt for sesongen! Med verdens beste Pitabrød servert av Katrina Sjøberg og øs-pøs utenfor (perfekt vær for de spirende frø og planter!)


Pizzabaking. Foto: Svein Gunnar Kjøde, august 2019


Stabburet skal snart ut på en reise gjennom Oslo. Det hele startet på Losæter 21. august 2019. (Foto: Svein Gunnar Kjøde)


En gruppe landbruksdirektører fra Norge var på omvisning på Losæter i 2018.


Onsdagsmiddag høsten 2018. (foto: Monica Løvdahl)


Onsdagsmiddag høsten 2018. (foto: Monica Løvdahl)

This post is also available in: Engelsk