Vi trenger ikke et museum for å bevare varianter, det vi ønsker er å dyrke dem …

Urkornbonde Johan Swärd, Hadeland, Norway

På Losæter finner du et offentlig bakehus og en urkornåker – et kunstprosjekt ved navnet Flatbread Society i regi av Futurefarmers kunstnerkollektiv. Bakehuset er inspirert av en Colin Archer redningsbåt, og er tenkt som et symbol for å redde gamle kornsorter og mangfoldet innenfor kulturelle tradisjoner for brødbaking. Mangfoldet er representert med tre bakerovner fra forskjellige verdensdeler; en tradisjonell norsk flatbrød takke, en tandoorovn, og en vedfyrt steinovn.

Foto: Monica Løvdal

I 2012 sådde Futurefarmers en urkornåker med ni sorter sammen med byens beboere. Disse sortene falt ut av konvensjonell produksjon i begynnelsen av 1900 tallet og har siden blitt nesten utryddet grunnet overveiende bruk av industrielle sorter som er mer forutsigbar i produksjon, men har mindre genetisk variasjon som gjør dem mindre robuste mot klimaendringer. En måte å bevare sorter på er å holde dem i produksjon. Urkorn sorter har blitt holdt i produksjon gjennom deling mellom småbønder.

På Losæter representerer frø vår kulturarv og er et symbol for motstand, mangfold og kunnskap. Mange bønder og gartnere i Oslo og hele Norge bevarer frøsorter gjennom frøbyttemarkeder og KVANN (Norwegian Seed Savers Association) nettverket.

Se videoessay om svedjerugen og intervju med Johan Swãrd her:
Svedjerug: A video essay from Futurefarmers on Vimeo.

I 2012 sådde Futurefarmers en urkornåker med ni forskjellige urkornsorter donert av Johan Swärd.

I 2013 møtte rundt 100 personer frem på såfrøaksjonen mot GMO. Sammen med Futurefarmers og 19 organisasjoner i Norge sådde de åkerlappen med 9 urkornsorter, som bl.a Emmer, Spelt, Enkorn og Svedjerug.

I 2016 ble åkeren sådd samtidig som bakehuset reiste seg. Her er en magisk film om dette:

INTO THE GROUND AND UP TO THE SKY from Futurefarmers on Vimeo.

This post is also available in: Engelsk