50 små parseller stilles til gratis disposisjon for Oslo innbyggere. 35 av parsellene blir tildelt ved loddtrekning blant de som melder sin interesse. Beboere i bydel gamle Oslo kvoteres inn på 15 av parsellene.

Prosjektet stiller med infrastruktur som pallekarmer, fiberduk, jord, vann og fellesplass. Parsellene vil være på plass til søndag 13.mai, mens opparbeiding av noe fellesfasiliteter planlegges som dugnad i etterkant av etableringen.

Som parselleier vil du få nok jord, fiberduk og pallekarmer til å lage en hage på 5 kvadratmeter hvor du kan dyrke hva du vil så lenge hagen består. Du får delta på workshops og foredrag om alt fra brødbaking til hønehold og urbant jordbruk. Du får bytte frø, planter og kunnskap med andre parselleiere og sist men ikke minst du får være med å diskutere og påvirke utviklingen i Bjørvika.

I tillegg tilbys fellesskapsgoder som nydelig utsikt mot Hovedøya, flotte solforhold og fjorden.

Mer informasjon kommer. Sidene oppdateres!

SEND SØKNAD
Du må oppfylle følgende kriterier for å kunne søke om parsell:
·         Du må bo i Oslo
·         Du må være parsell- og hageløs

Søknadskjema finner du her.

Send oss en søknad innen 8. mai og bli med i trekningen 10. mai 2012.

Sett av søndag 13. mai
Lørdag den 12. mai kommer infrastrukturen på plass igjennom dugnadsarbeid, og søndag 13. mai møtes nye parselleiere til oppstartsmøte og felles dyst, for da skal de allerede oppsatte pallekarmene fylles med jord og klargjøres til bruk.