Den 13. juni 2015 gikk 300 i prosesjon fra Botanisk hage, gjennom byen til Bjørvika i Oslo. 50 var bønder som fraktet matjord fra sine økologisk gårder til dets nye hjem Losæter. Jordprosesjonen var en seremoni som la fundamentet for kunstprosjektet Flatbread Society Grain Field, en erklæring om bruk av Loallmenningen i Bjørvika og navnet Losæter.

Se video fra jordprosesjonen:

Soil Procession from Futurefarmers on Vimeo.

Jordseremoni og signering av erklæring om bruk av Loallmenningen, 2015.

En prosesjon med jord og folk gjennom Oslos gater er et historisk symbolsk øyeblikk som markerer starten på en ny kulturinstitusjon i Bjørvika for kunst urbant jordbruk og matproduksjon. Før industrialiseringen og utbyggingen av havnen var området et viktig bynært jordbruksområde. Losæter gjør urbant jordbruk igjen til en sentral del av Bjørvikas kulturlandskap.

Seremonien markerer begynnelsen på Flatbread Society på Losæter, et offentlig kunstverk i regi av det internasjonale kunstnerkollektivet Futurefarmers. Prosjektet vil strekke seg over de kommende fire årene.

Kunstnerkollektivet Futurefarmers
Kunstnerkollektivet Futurefarmers initiativ har i de fire årene de har jobbet i Bjørvika, fått en varm mottakelse. Deres midlertidige bakehus (2012), kunstneriske intervensjoner, urkornåker sammen med Herligheten parsellkollektiv, har inspirert mange nye urbane jordbruksprosjekter både i og utenfor Oslo. Kunstprosjektet har også påvirket politikkutformingen i byen. Byrådet i Oslo er positive til etableringen av en sæter med jordbruk i et av byens offentlige rom, og til høsten legger Byrådet fram hovedstadens første landbruksmelding som skal fremme urbant jordbruk.

Gårder som deltok: Alhaug, Helgøya | Alm Østre, Stange | Aschim Vestre, Brandbu | Bakkan, Tromsø, Kaldfjord («Calfjornia») | Bergsmyrene, Hurum | Bogstad, Oslo | Botanisk Hage, Oslo | Bygdø Kongsgård, Oslo | Bøgedal, Denmark | Den Norske Opera og Ballett, Oslo | Dysterjordet, Ås | Ekebo, Nesodden | Energigården, Brandbu | Evje Gård, Prestfoss | Fjellvik, Øvre Eiker | Fokhol, Stange | Geitmyra Skolehager, Oslo | Grette, Hov | Grøset Seter, Nedre Eggedal | Hegli, Nannestad | Heinrich Jung, Solør | Holli, Spydeberg | Horgen, Nes | Hov, Prestfoss | Hovlandsmoen, Prestfoss | Kampen Økologiske Barnebondegård, Oslo | Kulturstua i Ro, Vestre Gausdal | Lislerud, Eidsberg | Nedre Båsum, Prestfoss | Nes, Rolvsøy | Ommang Søndre, Løten | Ramstad, Prestfoss | Solhagen, Ådalsbruk | Solheim, Holmestrand | Solli, Stokke | Sø-strøm, Nittedal | Uksum, Vestre Gausdal | Vikabråten, Valdres | Ødeverp, Øvre Eiker | Øverland, Bærum | Øvre Haugan, Prestfoss | Øvre Ringstad, Skiptvet

Kart som viser gårdenehttps://www.google.com/maps/d/edit?mid=zgQpU5FyJ_Zg.k3Rey2Zcce-I

Flatbread Society på Losæter er et kunstprosjekt i Bjørvika initiert av Futurefarmers på oppdrag av Bjørvika Utvikling. Prosjektet produseres av Bjørvika Utvikling i samarbeid med kunstnerne og støttes av Statens vegvesen Region øst.

Les mer på: http://www.flatbreadsociety.net/actions/29/soil-procession

Last ned erklæringen:

http://www.flatbreadsociety.net/downloads/declaration.norske.pdf

Alle foto: Svein Kjøde (copyright: Futurefarmers)


Prosesjon 22 trillebårer med matjord, 2015


Signering av erklæringen om bruken av allmenningen, 2015


Jordprosesjonens bannere, 2015