I 2015 fikk Losæter sitt offisielle navn, et navn som spiller både på gatenavnet ”Loallmenningen” og på det norske ordet ”sæter”. ”Lo” peker mot beliggenheten nær vannet og ”sæter” henviser på retten til å sette dyra ut på sommerbeite og til å oppføre et sæterhus. Slik sett innfanger Losæter hele prosjektets grunntanke, samtidig som det gir assosiasjoner til den norske jordbruksarven og slik skaper en forbindelse mellom fortid og nåtid. Etter hvert som Losæter utvikles, vil ideen om å kultivere – i så vel praktisk som metaforisk forstand – knyttes an til større ideer som selvråderett og utviklingen av organiske prosesser i landbruket, sosiale samværsformer og kulturformer.

This post is also available in: Engelsk