Den reviderte utgaven av temaheftet inneholder bl.a. en oppdatert Oslo-guide som ble presentert av Marius Grønning fra Universitetet for Biovitenskap og Miljø.

Anne Beate Hovind (BU) og Per Gunnar Eeg-Tverbakk (KHIO) som også er i redaksjonen av temaheftet, la i sine innledninger vekt på kompleksiteten knyttet til kunst i offentlige rom. Temahefte kunst inngår i en serie av hefter som sier noe om kvalitetskravene knyttet til utformingen av Bjørvika som er stilt i reguleringsbestemmelsene. Temahefte kunst gir ingen bastante svar, men åpner opp feltet og spør spørsmål. Det skal fungere som et redskap som gjør det lettere å sette seg inn i og håndtere kunstrelaterte problemstillinger.

Tverrfaglig samarbeid er viktig i utviklingen av offentlige rom, sa Berit Nordahl, som er leder for seksjon for planlegging, eiendom og jus ved Institutt for landskapsplanlegging på UMB. Hun sa videre at vi må ha kjennskap både til de formelle og uformelle rammene, og kunstnerne kan gjerne ta initiativ og invitere seg selv med i utviklingsprosessen på et tidlig stadium.

Heftet har to deler, som kan leses separat: Del 1 tar for seg praktiske aspekter ved realisering av kunst og er ment å fungere som et redskap for utbyggere og kunstfaglig ekspertise. Del 2 sier noe om hva slags sted Bjørvika er, og etablerer et generelt grunnlag for forståelse av hvilke roller kunsten kan spille i offentlige rom. Den første utgaven av temahefte kunst kom ut i 2009. I tillegg til at den  reviderte utgaven av temaheftet inneholder en oppdatert Oslo-guide, beskriver den også noen av kunstnerne som skal jobbe her. Videre inneholder 2. utgave informasjon om det nyåpnete Kunsthall Oslo og det temporære kunstprosjektet Common Lands.

Last ned 2. utgave av temahefte kunst her (pdf 4,8 MB), eller send en epost til info@bjorvikautvikling.no og oppgi ditt navn og adresse, så får du temaheftet tilsendt i posten.


Anne Beate Hovind sa at kunst i offentlige rom er et uttrykk for vår samtid.


Marius Grønning fortalte til et fullsatt auditorium på Kunsthøgskolen at ulike epokers politiske og kulturelle ambisjoner kommer til uttrykk i gjennom kunst i Oslos bykjerne.

Oslo-guiden i temahefte viser til åtte symbolske kontekster for å redegjøre for forskjellige kunstrategier i Oslo.