Flatbread Society

Flatbread Society er pionerene som drev frem Losæter som et offentlig kunstprosjekt i Bjørvika fra 2012.