Sansehagen

Sansehagen har siden 2016 hatt naturbasert terapi for folk med demens og beboere ved langtidsinstitusjoner.