Den 13. juni 2015 gikk 50 bønder i prosesjon fra Botanisk hage, gjennom byen til Bjørvika i Oslo. De hadde med seg matjord fra egne gårder fra nord i Tromsø til sør i Stokke til dets nye hjem på Losæter. Jordprosesjonen var en seremoni som la fundamentet for navnet Losæter, Flatbread Society kornåker og en erklæring om bruk av stedet som en ny kulturinstitusjon i Bjørvika.

Se den stemningsfulle videoen som Futurefarmers har laget av jordprosesjonen:

Jordseremoni og signering av erklæring om bruk av Loallmenningen, juni 2015 (foto: Svein Kjøde / copyright: Futurefarmers)

Les mer om jordprosesjonen her: http://flatbreadsociety.net/actions/29/soil-procession