Innlegg

Highlights 2011-2019

Losætra har vokst fram siden 2011 gjennom folks engasjement og bruk av stedet.

Bakehuset på Losæter

Losæter har et eget offentlig bakehus.