“Herligheten”

Herligheten er navnet på et grønt økologisk initiativ og prosjekt om urban matproduksjon som ble født  i april 2012. 

“Herligheten”

Herligheten er navnet på et grønt økologisk initiativ og prosjekt om urban matproduksjon som ble født  i april 2012.